Sprzątanie biur

Obecnie, szanująca się firma, która ma wysokie aspiracje powinna iść z duchem czasu i zlecać sprzątanie biur firmie zewnętrznej. Nie powinniśmy takich spraw powierzać swoim pracownikom, ponieważ po pierwsze, mają oni mnóstwo innych zadań, a po drugie, konieczność wykonywania takich obowiązków może spowodować obniżenie motywacji podczas wykonywania zadań ściśle związanych ze stanowiskiem.

Jest to bardzo wygodne rozwiązanie zwłaszcza wtedy, gdy podpiszemy umowę z firmą sprzątającą, na mocy której doprowadzanie powierzchni biurowych do stanu czystości będzie odbywało się regularnie, np. raz w tygodniu. Sprzątanie biur przez firmę zewnętrzną jest oznaką dobrego zarządzania firmą, a kosztuje przy tym relatywnie niewiele.